Izolacje Fundamentów

A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa zabezpieczona przy pomocy impregnatów do betonu.

Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie. Warto stosować sprawdzone kleje do styropianu, które to zniwelują. Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji. Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość.

Dodatkowo piwnice zwykle były bardzo słabo wentylowane, co skutkowało utrzymywaniem się tam wysokiej wilgotności powietrza. W związku z tym nie występowały zjawiska intensywnego odparowania wody z powierzchni ścian i nie występowały silne zjawiska wysalania i powstawania wykwitów na powierzchniach ścian. Trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to twenty cm styropianu grafitowego.

Zagadnienia braku lub wadliwych izolacji przeciwwodnych dotyczą nie tylko budynków starych czy zabytkowych. Niejednokrotnie w obiektach wznoszonych współcześnie, na skutek niewłaściwego doboru materiałów izolacyjnych na etapie projektowania lub na skutek wadliwego wykonania występują problemy z wilgocią ścian. Nie ma norm, które określałyby dopuszczalną wilgotność muru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *